Terms & Conditions

Terma & Syarat

Untuk akses kepada, dan pengunaan, laman web, aplikasi atau perkhidmatan Babysits (“platform ini”), terma dan syarat berikut, dan undang-undang yang berkaitan, akan digunakan. Dengan bersetuju kepada terma dan syarat kami, anda juga bersetuju untuk mengikuti, dan terikat mengikut undang-undang, polisi privasi kami.

Lihat syarat untuk:

Untuk semua pengguna

Syarat ini dikenakan kepada semua tindakan (di sisi undang-undang) dari Babysits B.V dan untuk anda sebagai pengguna platform ini, melainkan ia tidak sepenuhnya, atau separuh, atau secara jelas ditulis. Penyelewengan yang dipersetujui hanya sah jika ia dirakam sebagai penulisan, di mana kedua-dua pihak sudah menandatangani sebagai persetujuan.

Artikel 1 - Kandungan

Babysits menyediakan platform dalam talian, yang mengendalikan perhubungan di antara ibu bapa/penjaga dan penyedia penjaga kanak-kanak. Babysits bukanlah agensi perantara dan tidak bertindak sebagai pihak kontrak.

Babysits telah mengumpul isi kandungan platform ini dengan penuh perhatian. Walaubagaimanapun, semua kandungan di platform ini yang berkaitan dengan penjagaan kanak-kanak datang dari pihak ketiga, terutamanya dari pencari atau penyedia perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. Pihak ketiga ini bertanggungjawab atas ketetapan dan kesempurnaan maklumat ini. Babysits tidak bertanggungjawab untuk kandungan iklan yang dipaparkan dan/atau kualiti dan tingkah laku ibu bapa/penjaga, kanak-kanak atau pengasuh

Artikel 2 - Maklumat

Jika anda ingin menggunakan perkhidmatan ini, anda perlu memastikan bahawa maklumat anda (termasuk alamat e-mel dan jika berkaitan, nama alamat, poskod, dan nombor akaun bank) adalah lengkap, tepat dan terkini. Di samping itu, anda menjamin bahawa anda adalah orang yang (sah di sisi undang-undang) yang anda katakan dan anda layak menggunakan perkhidmatan kami.

Maklumat yang anda isi pada profil/kerja anda, akan dipaparkan dalam talian pada platform Babysits, jadi ini boleh dicari secara umum. Ini bermaksud enjin carian (seperti Google) boleh mengindeks profil/kerja anda.

Ada kemungkinan bahawa pihak ketiga akan menggunakan maklumat anda untuk membuat persetujuan dengan anda. Babysits menghormati privasi semua orang dan tidak akan menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan lain daripada apa yang dinyatakan. Maklumat peribadi tidak akan disediakan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran yang jelas dari pengguna. Babysits boleh membuat pengecualian dalam kes penyalahgunaan (bergantung kepada pertimbangan Babysits, sila lihat artikel 13 dari terma ini juga) yang berlaku dalam perkhidmatan ini.

Artikel 3 - Hak Milik Intelek

Hak Milik Intelek berkaitan dengan segala perkara yang dikaitkan dengan perkhidmatan ini. Termasuk, hak milik teks, gambar, reka bentuk, logo, nama dagangan, dan sebarang proprietari lain, adalah hak milik eksklusif Babysits dan pemberi lesennya. Jika mana-mana hak cipta, tanda dagangan atau hak lain yang berkaitan dengan iklan dilanggar, mangsa tersebut bertanggungjawab untuk mengambil tindakan terhadap orang yang melanggar haknya. Pengguna akan membuat pembayaran ganti rugi kepada Babysits untuk semua tuntutan, dalam apa jua alasan.

Artikel 4 - Liabiliti

Matlamat Babysits adalah untuk menyatukan permintaan dan bekalan penjagaan kanak-kanak di Internet melalui platform ini. Babysits bukanlah agensi perantaraan dan bukan pihak kontrak mengenai penjaga kanak-kanak.

Babysits tidak bertanggungjawab terhadap pengasuh yang dipilih bersertakan ibu bapa/penjaga dan/atau calon dan kualiti terakhir kerja mereka. Anda bertanggungjawab untuk pemilihan/perbualan, dan komitmen (kewangan) dengan calon yang sepadan dengan kriteria dan kemahuan anda.

Membuat dan mengekalkan hubungan dengan pengasuh, penjaga kanak-kanak, ibu bapa atau organisasi penjagaan adalah pada risiko dan inisiatif anda sendiri.

Pemilihan dan keputusan terakhir untuk mempercayai seseorang untuk menjaga anak anda, terserah sepenuhnya kepada anda sendiri. Babysits tidak bertanggungjawab untuk (nyata dan/atau tidak nyata dan/atau kesan selepasnya) ganti rugi yang timbul dari iklan yang dipaparkan atau calon yang dipilih. Jika pengasuh, ibu bapa atau organisasi penjagaan nampak seperti tidak boleh dipercayai, kami mahu mendengarnya dari anda. Anda boleh melaporkan perkara ini dengan menghantar e-mel ke .

Artikel 5 - Pengecualian

Babysits dibenarkan untuk menafikan (sama ada untuk sementara atau) anda akses kepada platform ini jika anda gagal mematuhi terma pembayaran dan/atau gagal membayar tepat pada masanya dan/atau jika anda melanggar terma dan syarat ini.

Tambahan lagi, Babysits berhak untuk menamatkan atau membatalkan perjanjian dengan anda dengan segera dan tanpa campur tangan undang-undang, jika anda, sebagai pengguna, tidak memenuhi kewajiban, akibat dari penggunaan platform ini dan/atau syarat umum, dengan betul atau tepat pada masanya.

Babysits berhak mengambil tindakan undang-undang terhadap anda apabila diperlukan. Babysits berhak membuang maklumat anda dari pangkalan data kami, tanpa memberi sebarang alasan. Platform ini hanya bertujuan untuk hubungan di antara ibu bapa/ penjaga, pengasuh dan organisasi penjagaan untuk perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.

Untuk mengasuh, anda mesti berumur 14 tahun atau lebih. Oleh itu, syarat umur minima 14 tahun dikenakan untuk penggunaan perkhidmatan ini. Anda mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa anda jika anda berumur kurang dari 18 tahun. Pengguna tidak ada hak untuk pengembalian bayaran pada pengecualian.

Artikel 6 - Rujukan/Iklan

Babysits tidak bertanggungjawab untuk isi kandungan laman web dari pengiklan dan/atau pengguna platform ini.

Artikel 7 - Penafian

Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada Babysits sepenuhnya untuk semua tuntutan dari diri anda dan pihak ketiga yang timbul dalam apa jua cara dari dan/atau berkaitan dengan penggunaan platform kami dan/atau sesuatu persetujuan yang anda buat menggunakan platform ini.

Artikel 8 - Keselamatan

Babysits bertekad untuk menjaga sistem kami dengan munasabah terhadap penggunaan yang tidak dibenarkan dan akan mengambil tindakan teknikal dan yang diperlukan jika ini mungkin berlaku. Walaubagaimanapun, Babysits tidak boleh menjamin bahawa penggunaan platform ini sentiasa boleh diakses pada setiap masa, sepanjang hari.

Artikel 9 - Liabiliti Mengenai Penggunaan Platform

Babysits menolak apa-apa liabiliti untuk sebarang ganti rugi, sama ada langsung dan/atau tidak langsung, akibat dari dan/atau disebabkan oleh penggunaan platform ini. Babysits tidak bertanggungjawab untuk ganti rugi yang dikaitkan dengan penggunaan Babysits, melainkan ganti rugi tersebut adalah hasil dari niat atau kecuaian dari Babysits. Dalam kes ini, liabiliti Babysits terhad kepada jumlah yang pengguna telah bayarkan kepada Babysits, dengan maksima jumlah €500.

Artikel 10 - Penggunaan Bukan Domestik

Penggunaan bukan domestik pada platform ini oleh organisasi seperti agensi penjagaan kanak-kanak, tadika dan/atau syarikat lain hanya dibenarkan dengan akaun perniagaan. Penjaga kanak-kanak (Childminders) tidak termasuk dalam keadaan ini.

Babysits mempunyai hak untuk menyekat pengguna dalam hal pelanggaran (dinilai secara eksklusif oleh Babysits). Pengguna yang terbabit dalam hal ini tidak berhak mendapat bayaran balik pembelian dalam kes ini. Profil anda akan dibuang dan pengguna yang pernah berhubung dengan anda akan dimaklumkan tentang pelanggaran tersebut, jika Babysits merasakan bahawa ia diperlukan. Babysits berhak untuk, tanpa amaran atau notis, dan tanpa keperluan campur tangan undang-undang, mengenakan denda yang boleh dituntut secara langsung sebanyak €1,000 (dalam perkataan: satu ribu euro) untuk pelanggaran artikel ini. Untuk setiap pelanggaran selanjutnya di bawah artikel ini, denda yang boleh dituntut berjumlah €5,000 (dalam perkataan: lima ribu euro) akan dikenakan kepada pelanggar berkenaan.

Artikel 11 - Force Majeure

Babysits berhak menangguhkan pelaksanaan sesuatu tanggungjawab di bawah persetujuan ini jika tanggungjawab tersebut tidak boleh dilaksanakan akibat sesuatu kejadian, dimana ia boleh dikatakan secara wajar bahawa ia berada diluar kawalan Babysits dan tidak boleh dijangkakan pada masa kontrak ditutup. Kejadian berikut termasuk mogok, pengecualian, kegagalan telekomunikasi, kebakaran, pencurian kerosakan air, sabotaj atau vandalisme.

Artikel 12 - Aduan dan Permintaan

Pengguna platform ini boleh failkan aduan dan permintaan kepada Babysits dalam bentuk penulisan.

Artikel 13 - Penyalahgunaan

Dengan ‘Penyalahgunaan’ kami maksudkan: menghantar mesej kepada pengguna lain yang melanggar hak atau privasi mereka, seperti menghantar maklumat komersil dan spam yang tidak diminta, membuat komen yang menyakitkan atau menghina; menggunakan platform ini untuk tujuan yang lain dari mencari atau menawarkan penjagaan kanak-kanak; melanggar hak cipta intelek atau menggunakan bahan tanpa izin untuk membuat peniruan awam; dan menggunakan perkhidmatan ini dengan cara dimana perkhidmatan ini tidak patut digunakan. Tambahan lagi, tindakan atau aduan yang menyalahi undang-undang berikutan penggunaan perkhidmatan ini juga adalah suatu penyalahgunaan.

13.1 Babysits mampu membatalkan perjanjian dengan pengguna segera apabila penyalahgunaan berlaku, tanpa pemberitahuan awal kepada, atau dalam perundingan dengan, pengguna.

13.2 Babysits berhak untuk mengenakan denda yang boleh dituntut sebanyak €10,000 (dalam perkataan: sepuluh ribu euro) kepada pengguna disebabkan oleh contoh, salah laku, tanpa memberi amaran atau notis, dan tanpa keperluan campur tangan undang-undang.

Tambahan pula, Babysits berhak untuk mengambil tindakan selanjutnya (di sisi undang-undang) kepada pengguna dan menuntut pampasan sedemikian sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh pengguna.

Undang-undang Belanda

Undang-undang Belanda akan dikenakan dalam syarat am ini. Segala perbalahan akan dikemukakan kepada hakim yang adil di Rotterdam, Netherlands. Terma dan syarat ini boleh diubahsuai pada bila-bila masa oleh Babysits. Oleh itu kami amat mengesyorkan anda untuk selalu menyemak terma dan syarat ini.

Syarat tambahan untuk ibu bapa yang ada akaun premium

Untuk menghubungi penyedia penjaga kanak-kanak, ibu bapa perlu naik taraf kepada akaun premium. Satu akaun premium berharga RM 22.90 untuk pengguna setiap bulan (termasuk VAT).

Artikel 1 - Syarat

Dengan menaik taraf kepada kaun premium di platform ini, anda bersetuju dengan terma dan syarat Babysits dan syarat-syarat tambahan untuk akaun premium untuk ibu bapa/ penjaga.

Artikel 2 - Pembayaran

Dengan memohon untuk akaun premium, anda membenarkan Babysits untuk mengumpul yuran akaun premium secara automatik. Satu akaun premium di Babysits berharga %price_subscription% setiap bulan (termasuk VAT).

Perkhidmatan proses pembayaran untuk pengguna akaun premium di Babysits disediakan oleh Stripe dan berada di bawah Perjanjian Perhubungan Stripe Connected, yang merangkumi Syarat Perkhidmatan Stripe(secara keseluruhan “Perjanjian Perkhidmatan Stripe”. Dengan bersetuju dengan syarat ini atau sambung menggunakan akaun premium ini sebagai pengguna di Babysits, anda bersetuju untuk diikat dengan Perkhidmatan Perjanjian Stripe, di mana terma dan syarat Stripe mampu berubah dari masa ke semasa. Sebagai syarat Babysits menggunakan perkhidmatan Stripe untuk proses pembayaran, anda bersetuju untuk memberikan Babysits maklumat yang tepat dan jelas tentang anda dan perniagaan anda (jika ada), dan anda membenarkan Babysits untuk berkongsi maklumat ini dan maklumat transaksi yang berkaitan dengan perkhidmatan proses pembayaran yang disediakan oleh Stripe.

Artikel 3 - Pendafaran dan Pembatalan

Perjanjian dan langganan berikutnya (akaun premium) akan dimasukkan ke dalam tempoh kontrak sebulan dan boleh bermula pada bila-bila hari dalam bulan tersebut. Kecuali jika salah satu pihak menamatkan perjanjian pada masa yang ditetapkan (ini dibenarkan sehingga hari terakhir perjanjian tersebut), perjanjian ini akan diperbaharui secara terus untuk tempoh masa syarat kontrak. Pembatalan akaun premium masih boleh dilakukan sebelum akhir setiap tempoh kontrak. Jika pengguna membuat pembatalan sebelum terma kontrak berakhir, kontrak tersebut akan dihentikan pada penghujung tempoh kontrak. Dalam kes ini, pengguna tidak berhak untuk meminta pembayaran balik kos untuk hari yang tinggal di tempoh kontrak untuk akaun premium. Apabila membuat pembatalan, tempoh masa satu hari akan diambil kira. Pembatalan akaun premium anda boleh dibuat dengan mudah secara dalam talian. Selepas pembatalan, tiada lagi kos akan didebitkan dari akaun yang diberikan, melainkan anda masih hutang kami yuran langganan dari bulan (bulan) yang sebelumnya. Dalam kes ini, jumlah yang masih tertunggak masih boleh dikumpul secara automatik.

Artikel 4 - Proses penyejukan

Jika anda mendaftar untuk Langganan Berbayar, anda layak mendapatkan pembayaran balik semua wang yang telah dibayar dalam tempoh masa empat belas (14) hari mulai dari tarikh mendaftar untuk perkhidmatan yang berkaitan (proses “Tempoh Penyejukan”), dalam kes jika anda mengubah fikiran untuk apa jua sebab. Walaubagaimanapun, anda tidak layak untuk pembayaran balik jika anda menggunakan perkhidmatan ini pada bila-bila masa semasa Tempoh Penyejukan.

Jika anda mahu pembayaran balik penuh wang yang anda bayar, anda mesti menghubungi Perkhidmatan Pelanggan sebelum Tempoh Penyejukan habis. Dalam kes ini, kami akan menghantar resit pengesahan penerimaan pembatalan dengan segera melalui kaedah yang tetap (contohnya, e-mel). Anda juga boleh menggunakan borang pembatalan sampel berikut, tetapi ini tidak diperlukan.

Sampel Borang Pembatalan

(Jika anda mahu batalkan kontrak anda, sila isi borang berikut dan hantar ke alamat yang disenaraikan di bawah.)

  • Kepada Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, The Netherlands. E-mel: :
  • Saya/kami ( * ) mahu membatalkan kontrak yang dibuat oleh saya/kami ( * ) untuk pembelian berikut ( * )/penyediaan perkhidmatan berikut ( * ):
  • Dibuat pada ( * )/diterima pada ( * )
  • Nama pengguna(s)
  • Alamat pengguna(s)
  • Tandatangan pengguna(s) (hanya dalam kes berkomunikasi di atas kertas)
  • Tarikh

(*) Padam jika diperlukan

Artikel 5 - Penipuan

Apabila sebarang penipuan berlaku, suatu penyiasatan akan dimulakan. Penyelewengan platform ini akan dilaporkan kepada pihak polis.

Artikel 6 - Polisi Penggunaan Adil

Kami menggunakan polisi penggunaan adil. Selagi pengguna menggunakan akaun mereka secara biasa, kami tidak akan masuk campur. Penggunaan biasa berbeza-beza, namun dalam apa jua kes, ia terhad kepada 30 perbualan baru maksima setiap bulan dan 10 perbualan baru maksima setiap hari. Jika anda memerlukan perbualan yang lebih untuk seharian sila hubungi kami (dan beritahu kami sebab kenapa).

Syarat tambahan untuk perniagaan yang mempunyai akaun premium

Untuk menghubungi pengguna, agensi dikhendaki menaik taraf kepada akaun perniagaan premium. Akaun perniagaan premium di Babysits akan caj pengguna $59.00 sebulan untuk setiap pertubuhan (tidak termasuk VAT).

Article 1 - Syarat

Dengan membeli akaun premium pada platform Babysits, anda setuju dengan terma dan syarat Babysits dan syarat tambahan untuk suatu akaun perniagaan premium. Orang yang bertindak sebagai orang tengah atau orang yang berhubung dengan perniagaan atau organisasi yang memasuki perjanjian ini mengishytiharkan diri mereka sebagai orang hubungan yang rasmi.

Article 2 - Pembayaran

Dengan pembelian akaun perniagaan premium, anda membenarkan Babysits untuk mengumpul yuran secara automatik untuk akaun perniagaan premium. Suatu akaun premium di Babysits akan caj pengguna $59.00 setiap bulan (tidak termasuk VAT).

Perkhidmatan proses pembayaran untuk akaun premium di Babysits disediakan oleh Stripe dan tertakluk kepada Perjanjian Akaun Stripe Connected, yang mengandungi Syarat Perkhidmatan Stripe (secara kolektif, “Perjanjian Perkhidmatan Stripes’). Dengan bersetuju dengan terma ini atau sambung beroperasi sebagai pengguna akaun premium di Babysits, anda setuju untuk diikat kepada Perjanjian Perkhidmatan Stripes, syarat-syarat di mana Stripe mampu mengubah suai dari masa ke semasa. Sebagai syarat Babysits menggunakan perkhidmatan proses pembayaran melalui Stripes, anda bersetuju untuk memberi Babysits maklumat yang tepat dan jelas tentang anda dan perniagaan anda (jika diperlukan), dan anda membenarkan Babysits berkongsi maklumat ini dan maklumat transaksi berkaitan dengan penggunaan anda dengan perkhidmatan proses pembayaran yang disediakan oleh Stripes.

Article 3 - Pendaftaran dan Pembatalan

Perjanjian dan langganan berikutnya (akaun perniagaan premium) akan dimasukkan ke dalam tempoh kontrak selama satu bulan dan boleh mula pada bila-bila hari pada bulan itu. Kecuali jika salah satu dari pihak ini menamatkan perjanjian tepat pada masanya (ini boleh berlaku sehingga hari terakhir tempoh), perjanjian ini akan diperbaharui untuk durasi tempoh kontrak. Pembatalan akaun premium masih boleh berlaku sebelum akhir tempoh setiap kontrak. Jika pengguna membuat pembatalan sebelum tempoh akhir tamat kontrak, maka kontrak akan ditamatkan pada penghujung tempoh kontrak. Dalam kes ini, pengguna tidak ada hak untuk mendapatkan pembayaran balik akaun perniagaan premium untuk hari yang tinggal dalam tempoh kontrak. Apabila pembatalan dilakuan, tempoh masa satu hari akan diambil dari akaun anda. Pembatalan akaun perniagaan premium anda boleh dilakukan dalam talian dengan mudah. Selepas pembatalan, tiada kos akan didebitkan dari akaun yang diberi, melainkan anda masih hutang kami yuran langganan dari bulan(bulan) yang sebelumnya. Dalam kes ini, jumlah tunggakkan masih boleh dikumpul secara automatik.

Artikel 4 - Penipuan

Apabila penipuan berlaku, suatu penyiasatan akan dimulakan. Penyalahgunaan platform ini akan dilaporkan kepada pihak polis.

Artikel 5 - Had Mesej

Selagi pengguna menggunakan akaun mereka secara biasa, kami tidak akan masuk campur. Penggunaan biasa berbeza-beza, tetapi dalam apa jua kes, ia terhad kepada maksima 60 perbualan setiap bulan, 40 setiap minggu dan 20 setiap hari.

Artikel 6 - Had Organisasi

Maksima 1 akaun dibenarkan untuk satu organisasi.